Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić krzywdę lub potrzebujesz wsparcia, wejdź na zgloskrzywde.pl


Fundacja Świętego Józefa
Konferencji Episkopatu Polski

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
kontakt@fsj.org.pl
fsj.org.pl

dominikanie.pl

Możesz wesprzeć pracę redakcji dominikanie.pl bezpośrednio, dokonując stałego lub jednorazowego przelewu:
10 1600 1374 1849 2174 0000 0004
tytułem: Wspieram dominikanie.pl – darowizna na cele kultu religijnego
Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego
(OO. Dominikanów)
ul. Freta 10, 00-227 Warszawa, Polska