O projekcie

Seria podcastów Odbudujmy DOM – rozmowy o zdrowym duszpasterstwie powstaje w kooperacji portalu dominikanie.pl z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Co drugi wtorek począwszy od 26 marca 2024 roku będziemy publikować kolejno dwadzieścia sześć około 45-minutowych nagrań prewencyjnych i informacyjnych publikowanych w portalu dominikanie.pl dotyczących bezpieczeństwa osób dorosłych pozostających w kontakcie duszpasterskim z osobami duchownymi, braćmi i siostrami zakonnymi oraz świeckimi liderami.

Rozumiemy kontakt duszpasterski szeroko. Chcemy podjąć temat nie tylko udziału w grupach duszpasterskich i wspólnotach, ale również temat kontaktu w ramach sakramentu pokuty i pojednania, tzw. kierownictwa lub towarzyszenia duchowego, a także sprawowania egzorcyzmów czy “rozeznania” w grupach charyzmatycznych. Celem naszego projektu jest przekazanie narzędzi, które pomogą rozpoznać patologiczne zachowania lub mechanizmy w duszpasterstwie, chronić siebie i swoich bliskich, szukać wsparcia i uzyskać je, a w końcu także zgłosić krzywdę odpowiednim władzom świeckim lub kościelnym. Aby ułatwić identyfikację zła i krzywdy, a także przekazać duchownym i świeckim liderom duszpasterstw pozytywny wzorzec do pracy, chcemy również opisywać rozwojowy i wspierający model kontaktu duszpasterskiego w duchu Ewangelii.

Gośćmi naszych podcastów będą eksperci w swoich dziedzinach, którzy w sposób kompetentny przybliżą wybrane tematy. Ponieważ jesteśmy przekonani, że tego rodzaju projekt nie może powstać bez przyjęcia perspektywy osób, które doświadczyły krzywdy w Kościele, listę zagadnień wypracowaliśmy wspólnie z osobami skrzywdzonymi, z którymi pozostajemy w kontakcie. Również ich krótkie wypowiedzi odczytane przez lektora będą otwierać każdy z odcinków zaraz po przedstawieniu rozmówcy i czołówce.

Punktem wyjścia będą bolesne doświadczenia, jednak w rozmowie chcemy zmierzać do pozytywnych rekomendacji. W każdym odcinku jednemu ekspertowi pytania zadaje dwoje prowadzących – Radosław Więcławek OP i Olga Bieniek. Rozmowy będą prowadzone w sposób ciągły w swobodnej atmosferze z zachowaniem powagi właściwej dla omawianych zagadnień.

Grupa docelowa

Kierujemy ten cykl rozmów do osób korzystających z kontaktu duszpasterskiego w wieku powyżej 18 roku życia. Nie chcemy zawężać grupy odbiorców tylko do członków duszpasterstw, ale również do osób korzystających ze wsparcia, spowiedzi, kierownictwa lub towarzyszenia duchowego duchownych i osób konsekrowanych. Chcemy także, żeby w polu naszej uwagi pozostała rola świeckich liderów. Tematyka tej serii nie obejmuje młodzieży i dzieci poniżej 18 roku życia, a także relacji w szkołach i uniwersytetach katolickich oraz zatrudnienia w kościelnych instytucjach.

Tytuł serii

Tak mówi Pan Zastępów: Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? – wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom

Księga Aggeusza 1, 7-9

Chcemy współcześnie odpowiedzieć na wezwanie proroka Aggeusza, który upominał Izraelitów, że dbają o własne finansowe bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, a zaniedbują odbudowę domu Bożego. Pragniemy poprzez poszukiwanie zdrowego modelu duszpasterstwa i nazywanie patologicznych zachowań dążyć do odbudowy domu spotkania z Bogiem dla wszystkich wierzących skrzywdzonych w Kościele lub wstrząśniętych krzywdą innych. Dom, który chcemy odbudowywać, oznacza dla nas poczucie przynależności, odpowiedzialność za siebie nawzajem i poczucie bezpieczeństwa.

Znak graficzny serii

Dom, którego dach jest podparty krzyżem, czyli mocą Chrystusa zmartwychwstałego, wymagał odbudowy, która się powiodła. W jego wnętrzu toczy się życie, o czym świadczy rozchodzące się światło widoczne przez otwarte drzwi, które zapraszają do wejścia do środka.

Autor: Tom Swoboda (kontakt)